To århundrer med Viking raid til Europa avtatt etter innføring av kristendommen av kong Olav Tryggvason i 994. Konvertering av det norske kongedømmet skjedde over de neste tiårene. I 1397 var Norge absorbert inn i en union med Danmark som varte mer enn fire århundrer. I 1814 motsto nordmenn avståelsen av sitt land til Sverige og vedtatt en ny grunnlov.


Sverige deretter invaderte Norge, men gikk med på å la Norge beholde sin grunnlov i retur for å godta unionen under en svensk konge. Rising nasjonalisme gjennom hele det 19. århundre førte til en 1905-avstemningen gi Norge uavhengighet. Selv om Norge var nøytralt i første verdenskrig, led det store tap til shipping sin. Norge erklærte seg nøytrale i begynnelsen av andre verdenskrig, men ble likevel okkupert i fem år av Nazi-Tyskland (1940-1945). I 1949 ble nøytralitet forlatt og Norge ble medlem av NATO. Funn av olje og gass i nærliggende farvann i slutten av 1960 økte Norge sine økonomiske formue. Dagens fokus er på inneholder utgifter til det omfattende velferdssystemet og planlegging for tiden når petroleumsreserver er oppbrukt. I folkeavstemninger avholdt i 1972 og 1994, avviste Norge med i EU.


Norsk økonomi er en velstående bastion for velferd kapitalismen, med en kombinasjon av fritt marked aktivitet og offentlige inngrep. Regjeringen kontrollerer sentrale områder, slik som vitale petroleumssektoren, gjennom storskala statlig majoritetseide foretak. Landet er rikt utstyrt med naturressurser - olje, vannkraft, fisk, skog og mineraler - er og svært avhengig av petroleumssektoren, som står for nesten halvparten av eksporten og over 30% av statens inntekter. Norge er verdens tredje største gasseksportør, sin posisjon som oljeeksportør har falt ned til syvende største som produksjonen har begynt å avta. Norge valgte å holde seg ute av EU under en folkeavstemning i november 1994, likevel, som medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, bidrar det sizably til EU-budsjettet. I påvente av eventuell nedgang i olje-og gassproduksjonen, lagrer Norge nesten alle statens inntekter fra petroleumssektoren i statlige investeringsfond. Etter laber vekst på mindre enn 1,5% i 2002-03, tok BNP-veksten opp til 2.5 til 6.2% i 2004-07, delvis på grunn av høyere oljepriser. Veksten falt til 2,1% i 2008, og økonomien falt med 1% i 2009 som et resultat av bremse verdensøkonomien og fallet i oljeprisen.


Contact | Privacy Policy | Nytt Fra Norge | Om Norge